Vesna Krizmanić

ARCHINOVA ARCHITECTURE & DEVELOPMENT

Biografija

Arhitekta, strateški dizajner i konsultant

Vesna Krizmanić je diplomirala 2001. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, i kontinuirano kroz više od 20 godina profesionalnog rada učestvovala je i rukovodila više desetina kompleksnih projekata u različitim projektnim ciklusima – od konceptualnog razvoja, preko svih faza projektovanja i upravljanja projektom.

Cilj profesionalnog rada je kreiranje kvalitetnije povezanog društva kroz arhitekturu, profesionalizacija rada arhitektonske struke u Srbiji, i kreiranje kvalitetnog radnog prostora primenom rezultata istraživanja transformacije savremenog radnog mesta.

Trenutno, kao konsultant i projektant radi na transformaciji radnih prostora korporativnih korisnika, definisanju novih korporativnih kultura i dizajnu novih koncepata radnog prostora i poslovnih objekata.