Jovana Cvetković

MPC Properties

Biografija

Direktor razvoja, tehničkih operacija i inovacija

Jovana Cvetković u kompaniji MPC Properties vodi odeljenje razvoja, tehničkih operacija i inovacija i zadužena je za razvoj strategije i ljudi, kao i istraživanje novih mogućnosti za širenje poslovanja. Pre nego što je došla na ovu poziciju, Jovana je bila direktor tehničkih operacija i direktor retaila, gde je rukovodila velikim timovima – tehničkim, operativnim, lizingom, komercijalizacijom i marketingom. Zahvaljujući petnaestogodišnjem iskustvu u industriji kako u retail tako i office segmentu, zatim poznavanju tržišta i njegove dinamike, kao i širokoj mreži relevantnih, poslovnih kontakta, pozicionirala se kao jedna od vodećih stručnjaka u real estate industriji u regionu.