Dragana Konstantinović

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Biografija

Dr Dragana Konstantinović radi kao vanredni profesor na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Diplomirala je 2003.godine na Fakultetu tehničkih nauka, magistrirala 2009.godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala 2014.godine na matičnom fakultetu.

Aktivni je projektant i istraživač u oblasti arhitekture i urbanizma. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova, izlagala na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Autor je i kustos izložbi i događaja iz oblasti arhitekture i promocije graditeljskog nasleđa modernog perioda.

Predaje predmete iz oblasti arhitektonskog projektovanja, istorije i teorije arhitekture 20.veka, na svim nivoima studija.

Phone : (1)-1234-4444
Email : Contact@GoodLayers.com