Veljko Janjić

Bexel Consulting

Biografija

Veljko Janjić je izvršni direktor i suosnivač kompanije Bexel Consulting, koju je osnovao 2005. godine, motivisan uočenim prekoračenjima budžeta, probijanjem definisanih rokova i neadekvatnim kvalitetom građevinskih objekata. Verovao je da se ovakvi problemi mogu prevazići razvojem jednog sveobuhvatnog BIM procesa i naprednih softverskih rešenja za njegovu implementaciju.

Od tada, Bexel je radio na projektima u Evropi, Bliskom Istoku, Americi i Rusiji, sa građevinske vrednosti preko 7 milijardi dolara i na ukupnoj površini od preko 4 miliona m2. Razvojem tehnološki naprednog softverskog rešenja za BIM analizu – Bexel Manager, koji sadrži sopstvenu, najsavremeniju 4D/5D BIM inteligentnu građevinsku tehnologiju za praćenje dinamike radova i simulacije, 3D analizu kolizija, određivanje i praćenje troškova i 6D rešenje za održavanje objekta, BEXEL nudi konsultantske i inženjerske usluge visokog kvaliteta. Bexel je član CIFE istraživačkog centra Stanford Univerziteta, gde Veljko učestvuje u Komitetu za Stručno Savetovanje  i Odboru za Industrijsko Savetovanje. Bexel je zvanični Microsoft partner i Autodesk Development partner.

Veljko je bio je predavač na različitim stručnim konferencijama kao što su “buildingSMART International” konferencije u Londonu (2017) i Parizu (2018), Tokiju (2018), Dizeldorfu (2019), “BIM Congress” konferencija (Minhen, 2018), “Digital Construction” konferencija (Prag 2017, Berlin 2019), “Construction planning and Scheduling” konferencija (Berlin, 2016), FIDIC infrastrukturna regionalna konferencija (Beograd, 2017), i druge. Takođe, bio je i gostujući predavač na brojnim univerzitetima kao i u okviru Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC). Održava saradnju sa akademskim institucijama, edukujući kompanije i pojedince o benefitima, potencijalima i višestrukim načinima primene i implementacije BIM-a.

Član EFCA (FIDIC) BIM radne grupe, gde predvodi Radnu Grupu 1, posvećenu uvođenju i razumevanju ISO 19650 standarda, implementaciju upotrebe BIM-a i preporuke u pogledu poboljšanja BIM produktivnosti u industriji. Takođe, suosnivač je Udruženja BIM Slovenija (siBIM) i predsednik je Udruženja BIM Srbija, neprofitnih organizacija za promociju, koordinaciju i implementaciju BIM-a u državnim i drugim projektima u Sloveniji i Srbiji.

Veljko je i jedan od autora strateškog plana za digitalizaciju u građevinarstvu u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i tehnologije Republike Slovenije, recenzirao je BIM smernice u okviru slovenačke komore inženjera, a takođe je bio i koautor FIDIC EFCA BIM publikacije i ISO 19650  iz perspektive projektnog menadžmenta.