Slavko Bingulac

Siriuss Offices

Biografija

Građevinski inženjer sa 30 godina iskustva u upravljanju projektima u građevinarstvu i nadzoru. Radio na organizaciji izgradnje velikih stambenim kompleksa, od koncepta do završetka.

Trenutno anagažovan od strane Austrijske ERSTE GROUP kao projekt menadžer na projektu SIRIUS.