Predrag Milosavljević

Hempcity

Biografija

Osnivač kompanije Hemplicity i kreator koncepta boljeg zivota, inicijator i project menadžer projekta prva kuća od konoplje.

Veliki vizionar i motivator, sa velikom strasti prema arhitekturi i gradnji. Po vokaciji turizmolog i hotelijer što mu je dalo uvid u svetsku ponudu potražnje krajnjeg klijenta i njegovih želja i potreba i nakon toga preduzetnik koji sam uzima život u svoje ruke i kreće od njega da pravi ono čemu i sam teži.