Miljan Mikić

OROOK

Biografija

Dr Miljan Mikić, dipl. građ. inž je docent na Univerzitetu u Lidsu (Velika Britanija) gde od 2017. godine na master programu predaje inženjerski menadžment, poslovnu strategiju, planiranje poslovanja, upravljanje projektima kao i upravljanje ljudskim resursima.

Doktorirao je 2015. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u oblasti upravljanja rizicima na kapitalnim investicionim projektima, gde je takođe bio angažovan u zvanju docenta na Katedri za upravljanje projektima.