Lazar Kuzmanov

Kuzmanov and partners

Biografija

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1995. godine. Nakon toga je, do 2000, radio u JP za urbanizam Zavoda za urbanizam u Novom Sadu. Uporedo sa tim, od 1996-2003. radi kao stručni saradnika na Arhitektonskom fakultetu u Novom Sadu, na predmetu Urbanističko projektovanje na katedri prof. Ranka Radovića.

Od 2000-2004. je pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo AP Vojvodine; 2004. postaje stručni saradnik na Arhitektonskom fakultetu u Novom Sadu, na predmetu Arhitektonsko projektovanje na katedri prof. Radivoja Dinulovića.

2005. Osniva Arhitektonski studio „Kuzmanov and Partners“ u Novom Sadu.

Autor brojnih nagrađivanih projekata i dobitnik Tabakovićeve nagrade kao i Velike nagrade za životno delo UAS.