Jelena Jolović

Novaston

Biografija

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009, zvanje Master inženjer arhitekture- M.Arch. Po završetku studija sa projektovanja brzo prelazi na gradilište i fokusira se na projektni menadžment- upravljanje projektima, rukovodjenje timovima u projektovanju i organizacijom procesa projekata u razvoju.

Osim toga bavi se razvojem investicija, upravljanjem nekretninama u retail i office sektoru i upravljanjem ljudskim resursima.

Najznačajniji projekti u timu projektnog menadžmenta: Rekonstrukcija hotela Hyatt 3,500m2 (2011); Izgradnja savremenog logističkog centra Ahold Delhaize od 88.000m2 (2012-2014); Razvoj i izgradnja retail prostora preko 30.000m2 za strane i domaće investitore (2017-2021); Rekonstrukcija i razvoj savremenog ofis prostora od 17,000 m2 (2021-)