Ivica Družijanić

TECE

Biografija

Nakon osnovne škole sam upisao Tehničku školu za elektro strojarstvo.

2000 g. se zapošljavam u obiteljskoj firmi koje bavi ugradnjom svih vrsta instalacija (klimatizacija, voda , grijanje). Pored toga firma se bavila i održavanjem velikih i malih sustava grijanja gdje sam radio kao voditelj instalatera.

2009 g. zapošljavam se u firmi Pet-Prom d.o.o. gdje sam radio kao voditelj kalkulacija, te sam bio zadužen za izrade ponuda i procjene troškova investicija na velikim projektima.

2010 g. zapošljavam se u firmi TECE d.o.o. na radno mjesto prodajni predstavnik.

2015 g. svojim radom, trudom, zalaganjem i rezultatima napredujem na poziciju Voditelja projekata i tehničke podrške.

Tijekom svih ovih godina ulagao sam u mnogobrojne seminare vezane za poslovnu komunikaciju, timski rad, segmentaciju tržišta, prodajne vještine, organizacija projekata, ACAD ,te engleski jezik. Budući da smo članovi organizacije Hrvatskog savjeta za Zelenu gradnju sudjelovao sam na brojnim seminarima, te održavao prezentacije o održivoj gradnji s težištem na temi „Ušteda vode“.