Dejan Mitov

Modelart Arhitekti

Biografija

Jedan od osnivača novosadskog studija Modelart Arhitekti. Oblast interesovanja je upotreba drveta u arhitekturi i urbanizmu uz implementaciju savremenih geometrijskih i tehnoloških principa, sa posebnim naglaskom na digitalnu proizvodnju.

Član je istraživačkog tima na Digital Design Center u Novom Sadu i autor mnogih projekata koji istražuju odnose između tehnologija digitalne proizvodnje, umetnosti i arhitekture.