Bojan Tepavčević

Centar za digitalni dizajn

Biografija

Bojan Tepavčević je arhitekta i vanredni profesor na Departmanu za arhitekturu, Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu, gde predaje predmete iz oblasti digitalnih tehnologija u arhitekturi.

Kao predavač gostovao je na više univerziteta u zemlji i inostranstvu uključujući UNITEC Auckland, (Novi Zeland), UAH Madrid, (Španija), UTC Cluj (Rumunija), PTE Pecs (Mađarska), UNIVPM Ancona (Italija).

Rukovodilac je specijalizovanog master programa iz oblasti digitalnih tehnologija u arhitekturi i jedan je od osnivača Centra za digitalni dizajn na FTN-u.

Kao ekspert za parametarski dizajn i digitalnu fabrikaciju, koautor je nekoliko realizovanih enterijera i arhitektonskih instalacija.

Trenutno se bavi istraživanjima u oblasti parametarskog dizajna, vizualizacije i masovne kastomizacije u internet okruženju.