Bojan Petković

PlanRadar

Biografija

Bojan Petković je regionalni menadžer brzorastuće softverske kompanije PlanRadar sa sedištem u Beču, zadužen za region jugoistočne Evrope.

Diplomirani je inženjer geodezije Geodetskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu od 2011. godine. MBA studije sa specijalizacijom u oblastima preduzetništva i inovacija završio je u Beču, 2018. godine, na WU i TU univerzitetima.

Do početka 2019. godine radio je kao direktor i inženjer u geodetsko-projektom birou na projektima javnih i privatnih investitora na području celokupnog regiona.

Svoje bogato iskustvo danas primenjuje na razvoj tržišta i implementaciju inovacije PlanRadar u poslovanje celokupne građevinske industrije, kroz proces poboljšavanja i optimizacije upravljanja građevinskom dokumentacijom, zadacima i nedostacima na projektima.