Anđela Karabašević

AKVS

Biografija

Studio AKVS arhitektura su osnovali Anđela Karabašević i Vladislav Sudžum 2013. godine u Beogradu. Od tada aktivno učestvuju na nacionalnim i međunarodnim arhitektonsko-urbanističkim konkursima, i bave se naučnoistraživačkim radom – publikovali su niz naučnih radova, učestvovali na međunarodnim konferencijama, seminarima i izložbama.

Dobitnici su velike nagrade – Grand Prix 41. Salona arhitekture u Beogradu za projekat Letnjih kuća u Kotoru. Trenutno rade na projektu Diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Kanberi (Australija) u saradnji sa Ministartsvom spoljnih poslova Republike Srbije, i na projektu unapređenja standarda stanovanja u Ruskoj Federaciji, u saradnji sa institutom Strelka KB u Moskvi, nakon osvajanja dve prve nagrade na arhitektonskim konkursima organizovanim tokom 2018. godine.

Pobednici su konkursa Eko kuća koju je organizovao portal Gradnja.rs u 2022. godini.